VALOR o.c.p., a.s. je nezávislá firma, s dôrazom na funkciu neformálnej horizontálnej organizácie.

Spoločnosť je vlastnená prehľadnou štruktúrou tuzemských vlastníkov, ktorí sa plne podieľajú na prevádzke spoločnosti. Aktívne ju rozvíjajú a plnohodnotne sa starajú o klientov.

 

Vlastníci firmy, tak ako aj zamestnanci, ťaháme spolu za jeden povraz. Dennodenne pracujeme s dôrazom na naše základné hodnoty, ktorými sú excelentnosť, inovatívnosť, rešpekt a bezochvejná integrita tímu. Ten tvorí skupina profesionálov, ktorí svojími skúsenosťami, odbornosťou a húževnatosťou plne zapadajú do jednoliateho celku.