Klientom ponúkame kompletné služby v spojitosti so správou a úschovou cenných papierov.

Zabezpečujeme všetky zákonné povinnosti, ako aj komunikáciu s relevatnými subjektami v zmysle poskytovanej investičnej služby.