Služba riadeného portfólia tvorí základ našej produktovej škály pre správu klientskeho majetku.

V zmysle licencie udelenej regulátorom ponúkame klientom rôzne typy riadených portfólii, v ktorých jednotlivé investičné nástroje manažujeme pomocou vopred stanovených kritérií. Veríme, že stavebným kameňom úspešného portfólia je automatizácia a racionálny prístup k jednotlivým investičným nástrojom. Selekcia portfólii reflektuje preferencie a investičný profil klienta. Naše riešenia sú trhovo neutrálne, umožňujú klientom profitovať z rastu ako aj poklesu finančných trhov a neobmedzujú klienta viazanosťou finančných prostriedkov, či vstupnými alebo výstupnými poplatkami.